Cenas

No kā veidojas mājas lapas izstrādes cena?

 1. Mājas lapas koncepta izstrāde
  Parasti pasūtītājam nav skaidra redzējuma, ko ir jāsasniedz vēlamajai mājas lapai. Šajā posmā izstrādātājs palīdz saprast pasūtītāja mērķus un uzdevumus.
 2. Tehniskā uzdevuma sastādīšana
  Šajā etapā tiek izstrādāta mājas lapas struktūra (kādas būs sadaļas un apakšsadaļas), precizētas vēlmes attiecībā uz dizainu, kāda funkcionalitāte ir nepieciešama utt. Tāpat tiek precizēti projekta izstrādes termiņi un izmaksas.
 3. Grafiskā dizaina izstrāde
  Šajā etapā tiek izstrādāti nepieciešamie dizaina skati (piem. Titullapas dizains, iekšlapu dizains, grafiskie elementi utt.). Dizains tiek izstrādāts grafiskā faila veidā, kas pēc tam tiek pārvērsts html formātā.
 4. Dizaina maketa izstrāde (HTML un CSS programmēšana)
  Šī etapa izmaksas un izstrādes termiņi ir atkarīgi no dizaina sarežģītības un skiču daudzuma.
  Tā kā mūsdienās arvien vairāk cilvēku izmanto viedtālruņus un planšetdatorus, tad papildus jāstrādā pie adaptīvā dizaina maketa izstrādes.
 5. Funkcionālā programmēšana
  Šajā etapā tiek programmēti nepieciešamie funkcionālie moduļi. Šī etapa izmaksas un termiņi atkarīgi no projekta sarežģītības.
 6. Testēšana un kļūdu labošana
  Šajā etapā tiek veikta vizuālā un funkcionālā testēšana, kuras laikā tiek meklētas un labotas kļūdas vai neatbilstības. 
 7. Satura ievietošana
  Saturu parasti ievieto izstrādātājs vai arī pats pasūtītājs patstāvīgi, iepriekš saskaņojot apmācības laiku.


Lai noskaidrotu Jūsu projekta izmaksas:

Cenas