Baneru izstrāde

Reklāmas baneru izstrāde

Reklāmas baneris ir viens no izplatītākajiem Web reklāmas formātiem. Tas ir grafisks attēls, kas ir analoģisks reklāmas modulim presē, bet iekļauj sevī animētus elementus. Katram banera faila formātam ir savas priekšrocības.
 
 

Izstrādei piedāvājam 3 reklāmas baneru veidus: 

1. Statisku baneru izstrāde (faila formāts - JPG)

Tas grafisks attēls, bez kustīgiem elementiem ar reklāmas
tekstu un dizainiskiem elementiem.

2. Kustīgu baneru izstrāde (faila formāts – GIF)

Vairāki attēli jeb kadri kustībā, kas nomaina viens otru. Vienkāršota animācija.
Kustība, kas piesaista lapas apmeklētāja uzmanību.
Šis ir visbiežāk izmantotais banera formāts.
 

3. Google reklāmas baneru izstrāde (faila formāts - JPG, GIF)


Google baneru reklāma tiek izmantota Google Adwords laukumos. 
Parasti šo baneru mērķis ir mārketings vai remārketings, atkarībā no
Jūsu vēlamā mērķa. Visos šajos baneros tiek saglabāts viens dizaina koncepts,
kurš tiek pielāgots noteiktiem specifikācijas izmēriem.