Zvanīt

Portfolio

Reģionālās pašvaldības policijas mājas lapa

Reģionālā pašvaldības policija ir apbruņota militarizēta Ķekavas novada domes izveidota iestāde, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem

Atpakaļ


mājas lapa

Projekta apraksts

Mājas lapa izstrādāta 3 valodās, izmantojot satura vadības sistēmu Typo3.

Veicamie darbi:

  • Grafiskā dizaina izstrāde.
  • Dizaina maketa programmēšana.
  • Mājas lapas izstrāde.
Portfolio