Zvanīt

Portfolio

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas diennakts palīdzības dienests.

Atpakaļ


Projekta apraksts

uzticibastalrunis.lv mājas lapa

 


  • Projekta vadība.
  • Grafiskā dizaina izstrāde.
  • Dizaina maketa programmēšana.
  • Responsīvā dizaina izstrāde (planšetdatoriem un viedtālruņiem).
  • Mājas lapas funkcionālā programmēšana.
  • Satura ievietošana.
  • Testēšana.
  • Pamata SEO.

Citi projekti

Portfolio